Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại – Mạch tạo xung | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 12

A. Lý thuyết

I – MẠCH KHUẾCH ĐẠI

1. Chức năng của mạch khuếch đại:

Mạch khuếch đại mắc phối hợp những linh liện để khuếch đại tín hiệu về điện áp, dòng điện, hiệu suất .

2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc

Mạch khuếch đại hoàn toàn có thể dùng Tranzito rời rạc hoặc dùng IC. Ở đây chỉ trình làng về IC khuếch đại thuật toán và mạch khuếch đại dùng IC
a ) Giới thiệu về IC khuếch đại thuật toán và mạch khuếch đại dùng IC
IC khuếch đại thuật toán viết tắt là OA thực ra là bộ khuếch đại dòng điện một chiều có thông số khuếch đại lớn có hai nguồn vào và một đầu ra .

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung hay, ngắn gọn

Đầu vào UVK gọi là đầu vào không hòn đảo, ghi lại ( + ). Đầu vào UVĐ là đầu vào hòn đảo, lưu lại ( – ). Đầu ra Ura
b ) Nguyên lý thao tác của mạch khuếch đại điện áp dùng OA
Mạch điện có hồi tiếp âm trải qua Rht. Đầu vào không hòn đảo được nối với điểm chung của mạch điện ( Nối đất ). Tín hiệu vào qua R1 đưa vào đầu vào không hòn đảo của OA. Kết quả điện áp ở đầu ra ngược dấu với điện áp ở đầu vào và đã được khuếch đại

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung hay, ngắn gọn

II – MẠCH TẠO XUNG

1. Chức năng của mạch tạo xung

Mạch tạo xung là mạch điện tử nhằm mục đích phối hợp những linh phụ kiện điện tử để biến hóa dòng điện thành nguồn năng lượng xoay chiều có hình dạng và tần số theo nhu yếu .

2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động

Mạch tạo xung đa hài tự xê dịch là mạch điện tạo ra những xung có dạng hình chữ nhật lặp lại theo chu kì và có hai trạng thái cân đối không không thay đổi .
a ) Sơ đồ mạch điện : hình 8 – 3 là mạch tạo xung đa hài tự kích dùng Tranzito ghép Colecto-bazo

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung hay, ngắn gọn

b ) Nguyên lý thao tác

Mạch điện bao gồm hai tầng khuếch đại có ghép từ colecto tầng này sang bazo tầng kia thông qua các tụ điện C1 và C2. Điện trở R1, R2 là các điện trở tải mắc ở colecto. Điện trở R3, R4 là các điện trở định thiên tạo dòng Ib mở cửa để tranzito làm việc.

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung hay, ngắn gọn

Chính quá rình phóng nạp của hai tụ điện đã làm biến hóa điện áp mở tắt của hai Tranzito .
Quá trình cứ như vậy theo chu kì để tạo xung .

Source: https://dvn.com.vn
Category: Công Nghệ

Alternate Text Gọi ngay