Trang Thông tin điện tử Huyện ủy A Lưới

Kính thưa những chiến sỹ Huyện ủy ,
Thưa những chiến sỹ .
Sau một buổi thao tác khẩn trương, tráng lệ, Hội nghị tất cả chúng ta đã hoàn thành xong hàng loạt nội dung chương trình đề ra .

Hội nghị đã nghe các Báo cáo, Kế hoạch, Chương trình và tham gia thảo luận, tham luận để đi đến thống nhất đánh giá, ghi nhận kết quả của công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trị năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn là chúng ta đã cùng ký kết thi đua thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Góp vào thành quả năm 2020 của tỉnh nhà, có thành quả của A Lưới tất cả chúng ta. Sau đây, tôi nhấn mạnh vấn đề 1 số ít điểm điển hình nổi bật trong chỉ huy, chỉ huy của Đảng bộ .

Thứ nhất, duy trì tốt sự chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính đúng hướng. Một số chỉ tiêu kinh tế tài chính – xã hội nền tảng đạt và vượt, đó là Thu nhập trung bình đầu người ; Thu Ngân sách Nhà nước ; Giảm tỷ suất hộ nghèo .
Thứ hai, tạo được sức mạnh tổng hợp của toàn mạng lưới hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19, dịch bệnh ở nông nghiệp và thiên tai cực đoan trong năm qua. Địa bàn bảo đảm an toàn trong thời hạn đại dịch, dân số bảo vệ trong mọi trường hợp của thiên tai, đồng thuận xã hội cao .
Thứ ba, Quốc phòng bảo mật an ninh luôn bảo vệ. Xử lý kịp thời, khá đồng nhất những trường hợp tương quan đến bảo mật an ninh nông thôn, tôn giáo, bảo mật an ninh biên giới, hoạt động giải trí từ thiện, nhân đạo diễn ra trên địa phận .
Thứ tư, sắp xếp cỗ máy, tổ chức triển khai, công tác làm việc cán bộ, đơn vị chức năng hành chính tương quan đến Nghị quyết 18 – NQ / TW, 19 – NQ / TW, 37 – NQ / TW ; Nghị quyết 31 / NQ-CP, 34 / NQ-CP ; Nghị quyết 06 / NQ-HĐND tỉnh, … bảo vệ lao lý .
Thứ năm, kiến thiết xây dựng chính sách và chỉ huy, chỉ huy, tổ chức triển khai Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện kịp thời, sâu xa, gặt hái nhiều thành công xuất sắc .
Thưa những chiến sỹ ,

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị, không tránh khỏi những thiếu, khuyết đã được chỉ ra trong báo cáo và các tham luận, thảo luận đã trình bày. Đề nghị các đồng chí, chúng ta khắc phục nghiêm túc và tiếp tục tự soi, tự sửa thiết thực, hiệu quả.

Thưa những Hội nghị ,
Ứng với xu thế mới, vẫn phải luôn trên nền tảng kiên trì Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Nước Ta, trong đó, có thực tiễn của tỉnh nhà và huyện nhà. Năm 2021, tất cả chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng không thiếu trách nhiệm, giải pháp để mong triển khai xong vượt bậc những tiềm năng, chỉ tiêu tăng trưởng KTXH, QPAN, kiến thiết xây dựng Đảng, thiết kế xây dựng HTCT. Tôi xin nêu mấy việc cần làm tốt hơn nữa như sau :
Một là, Tập trung thiết kế xây dựng Đảng, thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị đủ, trọn 5 mặt ( chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai, đạo đức và cán bộ ). Kết hợp đồng bộ giữa thiết kế xây dựng và chỉnh đốn ( giữa xây và chống ). Chỉnh đốn phải có trọng tâm, trọng điểm và phát huy được hiệu suất cao, hiệu lực thực thi hiện hành .
Hai là, năm 2021 ghi lại mốc kết thúc nhiệm kỳ trước và khởi mốc nhiệm kỳ mới của ĐBQH và HĐND những cấp. Chúng ta cần nỗ lực thực thi những phần việc theo khoanh vùng phạm vi công dụng được phân công ( trình làng nhân sự, hiệp thương và bầu cử ) và phải thực thi thành công xuất sắc như kế hoạch .
Ba là, Kế hoạch thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng và mạng lưới hệ thống chính trị và Chương trình phát động thi đua đã được trải qua, rõ quyền, rõ cấp và rõ phần việc. Đề nghị cấp ủy, chính quyền sở tại, mặt trận, đoàn thể những cấp so sánh để thiết kế xây dựng kế hoạch, chương trình cấp mình cho tương thích, thực thi hiệu suất cao. Trong đó, nhất định phải thực thi thành công xuất sắc, bảo đảm an toàn giải pháp kép của kép trong tiến trình phát KTXH, bảo vệ QPAN và thiết kế xây dựng Đảng, HTCT .

Thưa những chiến sỹ ,

Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn đảng bộ, công tác xây dựng Đảng, HTCT nói chung và công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của huyện nhà.

Nhân dịp đầu năm mới 2021 và chuẩn bị sẵn sàng đón Xuân Tân Sửu sắp đến, thay mặt đại diện chỉ huy huyện, với tình cảm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, tôi xin chúc những chiến sỹ, liên tục phát huy những thành tích, hiệu quả và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, chỉ huy, chỉ huy triển khai xong trọng trách nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin yêu phó thác .
Với niềm tin đó, đại diện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi công bố bế mạc Hội nghị tổng kết công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng năm 2020. Chúc toàn thể những chiến sỹ mạnh khỏe, niềm hạnh phúc và thành công xuất sắc .

Xin trân trọng cảm ơn. / .

Source: https://dvn.com.vn/
Category : Bản Tin DVN