“Chất phát ngất” với 20 câu thành ngữ tiếng Anh về sự cố gắng | Edu2Review

Học thành ngữ tiếng Anh về sự cố gắng để vận dụng vào đời sống ( Nguồn : scotsenglish )
Khi bạn học tiếng Anh theo chủ đề học tập và thao tác, những thành ngữ tiếng Anh về sự cố gắng được lặp lại rất liên tục. Nếu những cụm từ như have too much on my plate, have my work cut out … đang làm khó bạn, tuyệt đối đừng bỏ lỡ bài học kinh nghiệm này nhé !

Bạn muốn học tiếng Anh nhưng chưa biết học ở đâu tốt? Xem ngay bảng xếp hạng các trung tâm ngoại ngữ tốt nhất Việt Nam!

Thành ngữ tiếng Anh về sự cố gắng

Thành ngữ

Nghĩa

Ví dụ

sink one’s teeth intomở màn làm một việc với rất nhiều nỗ lực

Software development is something he has always wanted to sink his teeth into.

pull one’s own weighttriển khai xong việc làm được giao trong nhóm, không để ai khác làm thay

It’s important that we all pull our own weight on this project.

work one’s fingers to the bonethao tác khó khăn vất vả đến mức kiệt sức

His father had had a hard life – had worked his fingers to the bone bringing up six children.

blood, sweat and tearsbỏ ra rất nhiều sức lực lao động

It must have taken the author’s blood, sweat, and tears to write this really good novel.

go the extra milecố gắng đặc biệt quan trọng để đạt được điều gì đó

The president expressed his determination to go the extra mile for peace.

by the sweat of one’s browdựa trên công sức của con người của ai đó

Mike raised these flowers by the sweat of his brow.

give it 100 %nỗ lực nhiều nhất hoàn toàn có thể

I gave it 100% at my last job. I will do the same with your company.

pull your socks upcố gắng để triển khai xong việc làm

You have to pull your socks up if you want to stay a part of this team.

fight tooth and nailcố gắng nhiều để đạt được điều gì hoặc phản đối ai đó

He’s fighting tooth and nail to get his manuscript accepted by the end of this year.

busman’s holidaydành thời hạn nghỉ cho một việc quen thuộc trong việc làm

Because I’m a docent, visting museums on vacation is like a busman’s holiday for me.

Làm việc nhiều đến mức kiệt sức? Đích thực là work one’s fingers to the bone (Nguồn: lifehack)

Làm việc nhiều đến mức kiệt sức ? Đích thực là work one’s fingers to the bone ( Nguồn : lifehack )

snowed undernhiều việc làm bận rộn, không kham nổi

Don’t expect any help from them – they’re snowed under at the moment.

pull out at all the stopslàm mọi việc hoàn toàn có thể để đạt được thành công xuất sắc

Jane has been pulling out all the stops to get accepted to a medical school and now her efforts have paid off.

have too much on one’s platequá bận rộn

I’m sorry, I just have too much on my plate right now.

buckle downquyết tâm can đảm và mạnh mẽ và cố gắng đạt được tiềm năng

We have to buckle down and finish this assignment by tonight.

burn the candle at both endskhông ngủ vì quá bận rộn

With the deadline only one week away, she has to burn the candle at both ends to finish her draft.

go into overdrive

bắt đầu làm việc vất vả

As this term reach its end, the students go into overdrive and review their notes every day.

keep nose to grindstoneliên tục thao tác khó khăn vất vả không dừng

She has been keeping her nose to grindstone for the test next week.

make headwayvăn minh, tăng trưởng

Sue continues to make headway to become a good animator.

be on a rollthời hạn như mong muốn, thành công xuất sắc khi thao tác

You made five sales this week and you’re also the Employee of the Month. You’re on a roll!

have one’s work cut outviệc làm khó khăn vất vả, cần nỗ lực để hoàn thành xong trong thời hạn ngắn

I knew I had my work cut out for me when I saw how messy the play room was.

Keep nose to grindstone – tiếp tục làm việc không dừng (Nguồn: businesschicks)

Keep nose to grindstone – liên tục thao tác không dừng ( Nguồn : businesschicks )

Câu hỏi vận dụng

Chọn thành ngữ tiếng Anh về sự cố gắng tương thích để điền vào chỗ trống .
1. The midterm exam is next week and I really need to __________. Will you help me study ?

A. burn the candle at both endsB. buckle down
C. have too much on my plateD. pull my own way

2. With the deadline only one week away, he has to __________ to finish his draft .

A. burn the candle at both endsB. buckle down
C. have too much on his plateD. pull his own way

3. I can’t believe you have done much more than we asked you to do. You have really __________ .

A. gone the extra mileB. by the sweat of my brow
C. blood, sweat and tearsD. busman’s holiday

4. I don’t think that everyone on our team is __________ .

A. burning the candle at both endsB. buckling down
C. having too much on our plateD. pulling their own way

5. If you __________, can I help ?

A. burn the candle at both endsB. buckle down
C. have too much on your plateD. pull your own way

Làm bài tập trước khi dò đáp án để kiểm tra xem mình thuộc được bao nhiêu idiom, bạn nhé! (Nguồn: oxfordowl)

Làm bài tập trước khi dò đáp án để kiểm tra xem mình thuộc được bao nhiêu idiom, bạn nhé ! ( Nguồn : oxfordowl )

Đáp án và giải nghĩa

1. B2. A3. A4. D5. C

1. Tuần sau là kiểm tra giữa kỳ và tôi rất cần __________. Bạn giúp tôi học được chứ ? — > cố gắng đạt được tiềm năng
2. Với thời hạn chỉ còn một tuần, anh ấy phải __________ để hoàn thành xong bản nháp — > không ngủ vì quá bận rộn

3. Tôi không thể tin là bạn đã làm được nhiều hơn những gì chúng tôi yêu cầu. Bạn đã __________ –> cố gắng đặc biệt để đạt được điều này

4. Tôi không nghĩ toàn bộ thành viên trong nhóm tất cả chúng ta đều __________ — > triển khai xong việc làm được giao trong nhóm, không để ai khác làm thay
5. Nếu bạn __________, tôi hoàn toàn có thể giúp gì được không ? — > quá bận rộn
Yến Nhi tổng hợp

Source: https://dvn.com.vn
Category: Sự Cố

Alternate Text Gọi ngay