Bảo hiểm liên kết chung là gì? Đặc điểm của bảo hiểm liên kết chung

11.08.2021 09 phút để đọc


Chia sẻ

So với các gói bảo hiểm truyền thống, bảo hiểm liên kết chung có tính linh hoạt và mở rộng hơn. Ngoài mục đích chính là bảo vệ khách hàng, bảo hiểm liên kết chung còn giúp tiết kiệm và đầu tư an toàn. Vậy bảo hiểm liên kết chung là gì? Bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết, rõ ràng về loại hình bảo hiểm này.

1. Bảo hiểm liên kết chung là gì?

1.1 Định nghĩa bảo hiểm liên kết chung

Bảo hiểm liên kết chung là một trong những sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ. Trong đó phí và quyền lợi của bảo hiểm rủi ro được tách bạch với phần đầu tư. Sản phẩm này linh hoạt cho bên mua bảo hiểm trong việc xác định phí và số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Bảo hiểm liên kết chung là gì?

Bảo hiểm liên kết chung là gì ?

1.2 Đặc điểm của bảo hiểm liên kết chung

Đặc điểm của loại sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được lao lý theo Điều 2, Thông tư 52/2016 / TT-BTC :
” 1. Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro đáng tiếc và phần góp vốn đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh động trong việc xác lập phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm .
2. Bên mua bảo hiểm được hưởng hàng loạt tác dụng góp vốn đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất góp vốn đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm .
3. Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng những Khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm. ”
Xem thêm : Tìm hiểu về góp vốn đầu tư bảo hiểm
Từ đó hoàn toàn có thể hiểu rằng, phí bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm liên kết chung sẽ được chia thành 2 phần :

 • Phần bảo hiểm: Là phần nghĩa vụ bồi thường của công ty bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu chẳng may người được bảo hiểm gặp rủi ro dẫn đến tử vong hay thương tật vĩnh viễn.
 • Phần đầu tư: Công ty bảo hiểm sử dụng để đầu tư vào quỹ liên kết chung đang sở hữu.

Toàn bộ tác dụng góp vốn đầu tư quỹ liên kết chung của doanh nghiệp sẽ do bên mua bảo hiểm hưởng nhưng không thấp hơn lãi suất mà hai bên ký kết hợp đồng. Phía doanh nghiệp sẽ được hưởng những khoản phí mà bên mua bảo hiểm phải trả, điều này cũng được ghi nhận tại hợp đồng .
Xem thêm : Bảo hiểm góp vốn đầu tư liên kết là gì và những thông tin cần biết

Người mua được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư nhưng phải trả phí

Người mua được hưởng hàng loạt tác dụng góp vốn đầu tư nhưng phải trả phí
Ngoài ra, giá trị hoàn trả của hợp đồng bảo hiểm liên kết chung cũng nên được quan tâm đến. Giá trị hoàn trả ở đây được hiểu là giá trị hợp đồng trong quỹ liên kết chung vào ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trừ ngân sách hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Do đó, người mua hãy theo dõi bảng minh họa thực tiễn quyền hạn bảo hiểm để luôn nắm rõ giá trị thông tin tài khoản hợp đồng của mình .

1.3 Quyền lợi của người mua bảo hiểm

Quyền lợi của bảo hiểm liên kết chung là gì? Chúng được quy định theo Thông Tư 52/2016/TT – BTC cụ thể như sau:

” 1. Quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm liên kết chung gồm có quyền hạn bảo hiểm rủi ro đáng tiếc và quyền hạn góp vốn đầu tư .
2. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro đáng tiếc :
a ) Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận hợp tác về quyền hạn bảo hiểm rủi ro đáng tiếc nhưng phải bảo vệ số tiền bảo hiểm tối thiểu không thấp hơn 5 lần phí bảo hiểm định kỳ năm đầu so với hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ hoặc không thấp hơn 125 % số phí bảo hiểm so với hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần .
b ) Quy định về quyền lợi và nghĩa vụ tối thiểu trong trường hợp tử vong không vận dụng so với những Khoản phí bảo hiểm đóng thêm pháp luật tại Điều 7 Thông tư này .
c ) Doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể phân phối loại sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ cho loại sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Phương thức đóng phí bảo hiểm cho những mẫu sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ sẽ do những bên thỏa thuận hợp tác khi giao kết hợp đồng .
Xem thêm : Bảo hiểm liên kết đơn vị chức năng là gì ?
3. Quyền lợi góp vốn đầu tư : Bên mua bảo hiểm được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ từ hiệu quả góp vốn đầu tư của quỹ liên kết chung với tỷ suất góp vốn đầu tư tối thiểu lao lý tại hợp đồng bảo hiểm .
4. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về nội dung và phương pháp chi trả quyền hạn bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo lao lý tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. ”

Bảo hiểm liên kết chung mang đến nhiều quyền lợi cho người mua

Bảo hiểm liên kết chung mang đến nhiều quyền lợi và nghĩa vụ cho người mua
Khách hàng hoàn toàn có thể xem những quyền lợi và nghĩa vụ này ở bảng minh họa quyền hạn bảo hiểm so với phần quyền hạn khi tử trận, thương tật, mắc bệnh hiểm nghèo. Đối với quyền lợi và nghĩa vụ góp vốn đầu tư, hoàn toàn có thể theo dõi qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hay bảng công bố hàng kỳ của công ty bảo hiểm. Việc này sẽ giúp người mua biết được lãi suất góp vốn đầu tư giao dịch thanh toán mà mình nhận được là bao nhiêu .

2. Các quy định về bảo hiểm liên kết chung

2.1 Quy định về khoản phí bên mua bảo hiểm phải trả

Các khoản phí mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép tính cho bên mua bảo hiểm được lao lý theo pháp lý gồm có :

 • Phí ban đầu: Là các khoản phí được phép khấu trừ trước khi doanh nghiệp phân bổ phí bảo hiểm vào quỹ liên kết chung.
 • Phí bảo hiểm rủi ro: Doanh nghiệp dùng khoản phí này để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cam kết trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm: Là khoản phí được sử dụng cho việc duy trì, quản lý, cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
 • Phí quản lý quỹ: Là khoản phí liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý quỹ liên kết chung. Theo quy định thì tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm sẽ không thấp hơn tỷ suất tối thiểu cam kết trong hợp đồng.
 • Phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm: Khoản phí này được áp dụng khi khách hàng có nhu cầu chấm dứt hợp đồng trước hạn. Các chi phí liên quan sẽ được bù đắp bằng khoản tiền này.
 • Các loại phí khác (nếu có) phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Các khoản phí khi tham gia bảo hiểm liên kết chung

Các khoản phí khi tham gia bảo hiểm liên kết chung
Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm so với những khoản phí này là phải thống kê giám sát đúng mực, trung thực và hài hòa và hợp lý. Vì những ngân sách này dựa trên cơ sở kỹ thuật của loại sản phẩm bảo hiểm và được Bộ Tài chính phê chuẩn. Sau đó doanh nghiệp sẽ thông tin đến người mua khi thực thi ký kết hợp đồng .

Thêm vào đó, trong hợp đồng bảo hiểm liên kết chung phải đề cập rõ và chính xác các khoản phí mà người mua phải trả, kể cả những mức phí tối đa. Doanh nghiệp khi làm việc với khách hàng cũng phải công khai minh bạch, đầy đủ những khoản phí đó thông qua tài liệu bán hàng, tài liệu giới thiệu sản phẩm,…

Trong quy trình triển khai hợp đồng, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với người mua về việc đổi khác tỷ suất những khoản phí nhưng vẫn phải bảo vệ trong hạn mức tối đa lao lý. Mọi thỏa thuận hợp tác đều phải được triển khai bằng văn bản tối thiểu 3 tháng trước khi tỷ lệ phí được biến hóa chính thức .

Mọi thay đổi đều phải qua thỏa thuận giữa đôi bên

Mọi đổi khác đều phải qua thỏa thuận hợp tác giữa đôi bên

2.2 Điều kiện đối với công ty bảo hiểm

Điều kiện đối với công ty bảo hiểm khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm liên kết chung là gì? Theo Điều 4, Thông tư 52/2016/TT – BTC quy định về các điều kiện mà doanh nghiệp cần đáp ứng, cụ thể:

 1. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm lớn hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu 100 tỷ đồng.
 2. Có hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để quản lý và kiểm soát quỹ liên kết chung một cách thận trọng và hiệu quả.
 3. Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được Bộ Tài chính phê chuẩn theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

2.3 Quy định về tỷ lệ hoa hồng

Tỷ lệ hoa hồng tối đa mà doanh nghiệp được phép trả cho những đại lý bảo hiểm được pháp luật theo pháp lý. Căn cứ vào Điều 19, Thông tư 52/2016 / TT-BTC, tỷ suất hoa hồng được chia thành những trường hợp như sau :

Thời hạn hợp đồngTỷ lệ hoa hồng tối đa tính trên phí bảo hiểm
Phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳPhương thức nộp phí 1 lần và phí đóng thêm
Năm hợp đồng thứ nhấtNăm hợp đồng thứ haiCác năm hợp đồng tiếp theo
Từ 10 năm trở xuống25755
Trên 10 năm4010107

Đơn vị tính : %

3. Lưu ý khi tham gia bảo hiểm liên kết chung

 • Cần xem xét và cân đối cả quyền lợi bảo vệ lẫn quyền lợi đầu tư để đưa ra phương án tham gia hợp lý.
 • Hiểu rõ phần lãi suất cam kết trong hợp đồng. Thứ nhất là phần lãi suất cam kết không tính trên phí bảo hiểm hàng kỳ mà dựa vào giá trị tài khoản. Thứ hai là lãi suất cam kết dài hạn, không nên nhìn vào mỗi năm đầu mà so sánh.
 • Việc cần thiết đó chính là đọc hợp đồng thật kỹ, chú ý các điều khoản và nhất là các khoản phí bị trừ trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực, đặc biệt vào những năm đầu tiên,…

Xem thêm : Phân biệt bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị chức năng

4. Có nên mua bảo hiểm liên kết chung không?

Bất cứ ai trong tất cả chúng ta cũng biết rằng rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy đến bất kể khi nào và khó hoàn toàn có thể tránh khỏi. Rủi ro gây ra nhiều ảnh hưởng tác động đến đời sống, sức khỏe thể chất, gia tài thậm chí còn là tính mạng con người của người gặp phải. Nên việc góp vốn đầu tư cho mình gói bảo hiểm liên kết chung sẽ giảm bớt gánh nặng về kinh tế tài chính hơn và bạn hoàn toàn có thể tự chủ động ứng phó kể cả trong trường hợp xấu nhất .
Sau đây là những lí do mà bạn nên mua bảo hiểm liên kết chung :

 • Bảo vệ cho khách hàng nếu chẳng may gặp rủi ro về bệnh hiểm nghèo, thương tật, qua đời vì tai nạn, đột quỵ,…
 • Sản phẩm phù hợp với người là trụ cột tài chính trong gia đình hoặc đang có dự định trong tương lai như mua nhà, ô tô, đầu tư giáo dục cho con em,…
 • Công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư luôn đảm bảo tính minh bạch, chính xác và rõ ràng.
 • Bạn có thể rút tiền nhiều lận, nếu vay thì được hỗ trợ lên đến 80% giá trị hợp đồng.
 • Có thể thay đổi tăng hoặc giảm phí bảo hiểm mà không cần phải tham gia một hợp đồng mới.

Có nên mua bảo hiểm liên kết chung không?

Có nên mua bảo hiểm liên kết chung không ?
Hiện nay những gói bảo hiểm liên kết chung được kinh doanh thương mại bởi rất nhiều công ty khác nhau và chúng đều có giá trị khá tương đương. Vì thế khá nhiều người mua phân vân không biết phải chọn gói mẫu sản phẩm nào tương thích với bản thân mình. Nếu bạn đang có nhu yếu thì hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm ngay gói Bảo hiểm Liên kết chung VITA – Sống Tự Tin của GENERALI Nước Ta – một trong những công ty bảo hiểm số 1 vương quốc .

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung VITA – Sống Tự Tin mang đến cho bạn nhiều quyền lợi rất đặc biệt:

 • Bạn có thể được bảo vệ với số tiền bảo hiểm lên đến 200%.
 • Được tặng lại phí bảo hiểm lên đến 500% để tối ưu hóa kết quả đầu tư.
 • Hoàn toàn có thể điều chỉnh linh hoạt, tự do hoạch định kế hoạch tài chính của mình.
 • Các quyền lợi cơ bản và nâng cao khác bạn có thể tham khảo tại website của GENERALI Việt Nam ngay hôm nay.

Bảo hiểm liên kết chung VITA - Sống Tự Tin

Bảo hiểm liên kết chung VITA – Sống Tự Tin

Như vậy mọi thông tin dùng để trả lời cho câu hỏi “bảo hiểm liên kết chung là gì?” đã được cung cấp đầy đủ trong bài viết trên. Hy vọng bạn sẽ cân nhắc thật kỹ và lựa chọn được gói bảo hiểm liên kết chung phù hợp với bản thân và gia đình.

Source: https://dvn.com.vn
Category : Generail

Alternate Text Gọi ngay