Trạng thái chuyến bay VY3917 Vueling – Palma de Mallorca đi Barcelona | 12BAY.VN

FR6369Ryanair 08/10/20222:57 AM ( CEST )

33 phút

3:30 AM ( CEST ) Xem chi tiết

VY3921Vueling 08/10/20222:00 AM ( CEST ) 55 phút2:55 AM ( CEST ) Xem chi tiết UX6102Air Europa 08/10/20222:05 AM ( CEST ) 29 phút2:34 AM ( CEST ) Xem chi tiết
WT8169Swiftair 08/10/202212:55 AM ( CEST ) 36 phút1:31 AM ( CEST ) Xem chi tiết VY3915Vueling 08/10/20221:53 AM ( CEST ) 31 phút2:24 AM ( CEST ) Xem chi tiết VY3913Vueling 08/10/202212:33 AM ( CEST ) 33 phút1:06 AM ( CEST ) Xem chi tiết VY3923Vueling 07/10/202211:38 PM ( CEST ) 8 phút11:30 PM ( CEST ) Xem chi tiết UX6072Air Europa 07/10/202211:07 PM ( CEST ) 30 phút11:37 PM ( CEST ) Xem chi tiết FR2897Ryanair 07/10/202211:11 PM ( CEST ) 31 phút11:42 PM ( CEST ) Xem chi tiết NetJets Europe 07/10/20228:40 PM ( CEST ) 37 phút9:17 PM ( CEST ) Xem chi tiết UX6060Air Europa 07/10/20227:03 PM ( CEST ) 31 phút7:34 PM ( CEST ) Xem chi tiết VY3909Vueling 07/10/20226:58 PM ( CEST ) 34 phút7:32 PM ( CEST ) Xem chi tiết FR6579Ryanair

07/10/2022

8:05 PM ( CEST ) 37 phút8:42 PM ( CEST ) Xem chi tiết VY3911Vueling 07/10/20225:39 PM ( CEST ) 41 phút6:20 PM ( CEST ) Xem chi tiết UX6156Air Europa 07/10/20223:46 PM ( CEST ) 30 phút4:16 PM ( CEST ) Xem chi tiết VY3903Vueling 07/10/20222:36 PM ( CEST ) 38 phút3:14 PM ( CEST ) Xem chi tiết VY3901Vueling 07/10/20221:05 PM ( CEST ) 34 phút1:39 PM ( CEST ) Xem chi tiết VY3907Vueling 07/10/202212:49 PM ( CEST ) 35 phút1:24 PM ( CEST ) Xem chi tiết UX6006Air Europa 07/10/202212:14 PM ( CEST ) 33 phút12:47 PM ( CEST ) Xem chi tiết VY3905Vueling 07/10/202211:56 AM ( CEST ) 31 phút12:27 PM ( CEST ) Xem chi tiết FR6363Lauda Europe 07/10/202211:45 AM ( CEST ) 28 phút12:13 PM ( CEST ) Xem chi tiết VY3919Vueling 07/10/20224:07 AM ( CEST ) 27 phút4:34 AM ( CEST ) Xem chi tiết WT223Swiftair 07/10/20223:29 AM ( CEST ) 32 phút4:01 AM ( CEST ) Xem chi tiết FR2494Ryanair 07/10/202212:02 AM ( CEST ) 30 phút12:32 AM ( CEST ) Xem chi tiết

HYP33

Hyperion Aviation 06/10/20221:10 PM ( CEST ) 50 phút2:00 PM ( CEST ) Xem chi tiết

Source: https://dvn.com.vn
Category : Malloca

Alternate Text Gọi ngay