Hướng dẫn thủ tục cắt Mã số (code) Đại lý kinh doanh BHNT Chubb Life | Bảo hiểm Chubb Life

Code dành cho đại lý Bảo hiểm Nhân thọ​

Code hay Agency code là mã số được cấp cho mỗi đại lý kinh doanh thương mại Bảo hiểm nhân thọ. Mỗi đại lý kinh doanh thương mại chỉ có duy nhất 1 code được Công ty BHNT cấp khi ký hợp đồng lao động ( hợp đồng đại lý kinh doanh thương mại ) .Công ty BHNT quản trị thông tin, hợp đồng … của những đại lý kinh doanh thương mại dựa trên code định danh đã cấp cho những đại lý kinh doanh thương mại .Đại lý kinh doanh thương mại dùng mã Agency code để đăng nhập mạng lưới hệ thống của Công ty BHNT của mình nhằm mục đích tra cứu tài liệu, văn bản của Công ty và làm hồ sơ nhu yếu, hợp đồng người mua … trình Công ty đánh giá và thẩm định và xét duyệt .

Các trường hợp cắt code​

Các trường hợp Cắt mã code thường xảy ra khi Đại diện kinh doanh muốn xin nghỉ việc tại Công ty BHNT hiện tại để chuyển sang làm việc tại Công ty BHNT khác.

Theo Khoản 2 Điều 83 của Nghị định Số: 73/2016/NĐ-CP về việc QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM quy định: “Tổ chức, cá nhân không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài mà mình đang làm đại lý.” Chính vì vậy, nếu muốn chuyển sang làm việc tại Công ty BHNT khác, bạn phải làm thủ tục cắt code tại Chubb Life.

Nếu đơn thuần chỉ muốn nghỉ việc làm kinh doanh thương mại BHNT tại Công ty hiện tại, bạn không nhất thiết phải làm thủ tục cắt code. Sau 3 năm không hoạt động giải trí, code của bạn sẽ không còn hiệu lực thực thi hiện hành. Nếu sau 3 năm bạn lại muốn làm đại lý BHNT, bạn phải thi lại để lấy Chứng chỉ Đại lý Bảo hiểm .

Hướng dẫn thủ tục cắt Code tại Chubb Life

1 – Nộp đơn đề nghị chấm dứt Hợp đồng Đại lý

Nếu vị trí của bạn đang là Đại diện Kinh doanh ( AR ), bạn chỉ cần điền thông tin vào Mẫu đơn ý kiến đề nghị chấm hết hợp đồng đại lý Bảo hiểm có chữ ký xác nhận của Quản lý trực tiếp và gửi cho Văn phòng BHNT Chubb Life tại nơi bạn đang thao tác .

Nếu vị trí của bạn đang là Quản lý Kinh doanh của Chubb (Từ UM trở lên), bạn cần làm các thủ tục: Nộp đơn xin miễn nhiệm, Nộp đơn xin chấm dứt Hợp đồng Quản lý Kinh doanh và Nộp đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng đại lý Bảo hiểm theo mẫu trên.

2 – Trình tự xét duyệt thủ tục cắt Code tại Chubb Life

Bước 1: Giám đốc văn phòng nhận đơn xin cắt mã số đại lý bảo hiểm, ký và gửi cho giám đốc vùng

Bước 2: Giám đốc vùng ký và gửi cho giám đốc miền của công ty bảo hiểm

Bước 3: Giám đốc miền xem xét, ký và gửi về văn phòng của tổng công ty bảo hiểm để xử lý đơn xin cắt mã số đại lý

Bước 4: Bộ phận quản lý mã số đại lý bảo hiểm tiếp nhận, thực hiện việc cắt mã số đại lý tại công ty, sau đó gửi danh sách lên Bộ Tài chính để tiến hàng cắt mã số đại lý bảo hiểm trên phần mềm quản lý đại lý bảo hiểm nhân thọ (AVICAD).

Xem thêm: general

3 – Nghĩa vụ Đại lý Bảo hiểm phải thực hiện khi làm thủ tục cắt code tại Chubb Life

Hoàn trả cho Công ty hàng loạt những Tài liệu Hỗ trợ Tư vấn, hồ sơ, văn bản, biên nhận thu phí, ấn phẩm và tổng thể những tài liệu khác đã được Công ty cung ứng để ship hàng cho việc triển khai Hợp đồng Quản lý Kinh doanh và Hợp đồng Đại lý ; phân phối / chuyển giao cho Công ty toàn bộ những tài liệu, hồ sơ tương quan đến Khách hàng và những Hợp đồng Bảo hiểm đã được phát hành mà bạn đang đảm nhiệm .Bàn giao Đội ngũ Đại lý Trực thuộc cho Công ty : Cung cấp / chuyển giao cho Công ty những chứng từ hành chính tương quan đến việc chuyển giao Đội ngũ Đại lý Trực thuộc theo pháp luật, quá trình hiện hành có tương quan của Công ty và tổng thể những tài liệu, hồ sơ tương quan đến Đội ngũ Đại lý Trực thuộc mà Quản lý Kinh doanh đang nắm giữ và được cấp quản trị có thẩm quyền xác nhận đã hoàn thành xong việc chuyển giao .Hoàn trả, tất toán những khoản nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác .

Source: https://dvn.com.vn
Category : Generail

Alternate Text Gọi ngay