REE Corporation Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh

REE Corporation Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh

REE Corporation (hoặc Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam) là một tập đoàn kinh doanh đa ngành tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực cơ điện, xây dựng, năng lượng và các dịch vụ liên quan. Công ty có lịch sử phát triển từ năm 1977 và đã đạt được vị thế quan trọng trong ngành kinh doanh tại Việt Nam.

REE Corporation Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh

REE Corporation Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh

Một số hoạt động và lĩnh vực mà REE Corporation tham gia bao gồm:

  1. Cơ điện và Xây dựng: REE tham gia trong việc xây dựng các công trình như các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, cơ sở hạ tầng cơ điện và xây dựng công nghiệp.
  2. Năng lượng: REE cung cấp và đầu tư vào các dự án sản xuất điện, bao gồm điện mặt trời và năng lượng tái tạo khác. Công ty cũng tham gia vào các dự án hạ tầng năng lượng.
  3. Kinh doanh dịch vụ và tài chính: Tập đoàn REE cung cấp các dịch vụ khác nhau như quản lý tòa nhà, dịch vụ bảo trì và sửa chữa, và cung cấp giải pháp kỹ thuật cho các ngành công nghiệp.

Từng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) với mã chứng khoán REE, REE Corporation là một tập đoàn lớn và uy tín tại Việt Nam, với nhiều hoạt động kinh doanh quan trọng và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong nước.

Công ty TNHH Điện gió REE là một phần của Tập đoàn REE (Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam). Điện gió REE thể hiện việc REE tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo bằng cách đầu tư và phát triển các dự án điện gió.

Công ty TNHH Điện gió REE có thể đã thực hiện các dự án phát triển điện gió tại Việt Nam, nhằm đóng góp vào việc sản xuất năng lượng sạch và bảo vệ môi trường. Điện gió là một nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính và giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch.

Nếu bạn quan tâm đến thông tin cụ thể về Công ty TNHH Điện gió REE, tôi khuyến nghị bạn truy cập trang web chính thức của Tập đoàn REE hoặc liên hệ trực tiếp với họ để cập nhật thông tin mới nhất về dự án điện gió và hoạt động của công ty.

Mục Lục

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh

2

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH REE Digital

3

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách xây dựng cơ bản

4

Bạn đang đọc: REE Corporation

Quyết định của HĐQT ngày 24-01-2022

5

Quyết định của HĐQT ngày 07-04-2021

6

Quyết định của HĐQT ngày 01-02-2021

7

Quyết định của HĐQT ngày 24-11-2020

8

Quyết định của HĐQT ngày 30-10-2020

9

Quyết định của HĐQT ngày 30-09-2020

10

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

11

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Quyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

12

Quyết định của HĐQT ngày 24-07-2020 về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

13

Quyết định của HĐQT ngày 09-06-2020

14

Quyết định của HĐQT ngày 19-05-2020

15

Quyết định của HĐQT ngày 23-04-2020

16

Quyết định của HĐQT ngày 26-03-2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019

17

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2020

18

Quyết định của HĐQT ngày 10-02-2020

19

Quyết định của HĐQT ngày 18-11-2019

20

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Bổ nhiệm thay thế thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

21

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Miễn nhiệm thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

22

Quyết định của HĐQT ngày 17-05-2019

23

Quyết định của HĐQT ngày 24-04-2019

24

Quyết định của HĐQT ngày 11-02-2019

25

Quyết định của HĐQT ngày 22-01-2019

26

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Tái bổ nhiệm các nhân viên quản lý

27

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Bổ nhiệm nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

28

Nghị quyết của HĐQT ngày 29-03-2018

29

Nghị quyết của HĐQT ngày 15-03-2018

30

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2018

31

Quyết định của HĐQT ngày 29-01-2018

32

Quyết định của HĐQT ngày 20/07/2017

33

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm nhân viên quản lý (30/06/2017)

34

Quyết định của HĐQT ngày 14/02/2017

35

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân viên quản lý

36

Quyết định của Hội đồng quản trị – ngày 04/04/2016

37

Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và trả cổ tức đợt 1 năm 2015

38

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và người lao động

39

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2013

40

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2012

41

Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

42

Nghị quyết Hội đồng Quản trị – ngày 06/02/2012

43

Nghị quyết Hội đồng Quản trị – ngày 25/05/2011

44

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2010

Alternate Text Gọi ngay