Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 – 2021


Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 – 2021, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 là tài liệu tìm hiểu thêm nhằm mục đích giúp những em học

Nguồn: https://dvn.com.vn/
Danh mục: Các Lớp Học

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 – 2021, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 là tài liệu tham khảo nhằm giúp các em học

Tài Liệu Học Thi xin gửi đến quý thầy cô giáo và các bạn học sinh Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8. Đây là đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8 nhằm đánh giá chất lượng đầu vào của học sinh và tuyển chọn học sinh giỏi.

Bạn Đang Xem : Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 – 2021
Hy vọng đây là tài liệu có ích giúp những em học viên ôn tập và củng cố lại kỹ năng và kiến thức môn Toán chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8, đồng thời là tài liệu để quý thầy cô giáo tìm hiểu thêm ship hàng cho việc biên soạn đề thi. Sau đây là nội dung chi tiết cụ thể, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải tài liệu tại đây .

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán

ĐỀ SỐ 1

UBND THỊ XÃ …………
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN 8
Năm học: 20… – 20…
Thời gian làm bài: 60 phút.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hai đa thức:

f(x)=-2x^3+3x^2-x+5

 1. Tính ;
 2. Tính và

Câu 2 (2,0 điểm). Rút gọn biểu thức:

a )
b )

Câu 3 (2,0 điểm).

Tìm x, y, z, biết : và

Câu 4 (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3 cm, AC = 4 cm. Gọi AM là đường trung tuyến của tam giác, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD .

 1. Tính BC.
 2. Chứng minh AB = CD, AB // CD.
 3. Gọi H là trung điểm của BM, trên đường thẳng AH lấy điểm E sao cho AH = HE, CE cắt AD tại F. Chứng minh F là trung điểm của CE.

Câu 5 (1,0 điểm).

Tìm nghiệm của đa thức

Hướng dẫn chấm Đề số 1

Ủy Ban Nhân Dân THỊ XÃ … … …

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN 8
Năm học: 20.. – 20..
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

Câu 1 (2,0đ)

a) (1,0đ)
b) (0,5đ)
(0,5đ)

Câu 2 (2,0đ)

a) (1,0đ)
b ) (1,0đ)

Câu 3 (2,0đ)

Từ (0,5đ)
(1,0đ)
(0,5đ)

Câu 4 (3,0đ)

(0,25đ)
a) Tính được BC = 5cm (0,75đ)
b) Chứng minh  (0,5đ)
Chứng minh AB//CD (0,5đ)
 
Chứng minh EM = CD, EM // CD (0,5đ)
Chứng minh (0,5đ)

Câu 5 (1,0đ)

Ta có (0,5đ)
Vì với mọi giá trị của x nên với mọi giá trị của x ⇒ Đa thức f(x) không có nghiệm. (0,5đ)

ĐỀ SỐ 2

PHÒNG GD&ĐT………

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn Toán – LỚP 8

Thời gian: 90 phút
(không tính thời gian phát đề)

Bài 1. (2.5 điểm) Làm tính nhân:

a ) 2 x ( x2 – 3 x + 5 )
b ) ( x – 2 ) ( x + 2 )
Xem Thêm : Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh – Lần 4 ( Có đấp án )c ) ( x + 2 y ) 2

Bài 2: ( 2.0 điểm) Tìm x, biết:

a ) 6 x ( 4 x – 3 ) + 8 x ( 5 – 3 x ) = 44
b ) 9×2 – 6 x + 1 = 0

Bài 3: (2.0 điểm) Tính nhanh giá trị mỗi biểu thức sau:

a ) 1992
b ) 53
c ) 572 + 114.43 + 432
5434 – ( 152 – 1 ) ( 152 + 1 )

Bài 4. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A, vẽ BD vuông góc với BC sao cho BD = CB.

a ) Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao ?
b ) Biết AB = 5 cm. Tính CD .

Bài 5. (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức: xn – 2 (x2 + 2y2) – y2(2xn – 2 + yn – 2)

Đáp án và biểu điểm Đề số 2

Bài 1

a ) 2 x ( x2 – 3 x + 5 ) = 2×3 – 6×2 + 10 x ( 0,5 điểm )
b ) ( x – 2 ) ( x + 2 ) = x2 – 2 x + 2 x – 4 = x2 – 4 ( 0,5 điểm )

c) (x + 2y)2 = x2 + 2.x.2y + (2y)2
  = x2 + 4xy + 4y2 (1,0 điểm)

Bài 2

6 x ( 4 x – 3 ) + 8 x ( 5 – 3 x ) = 44
=> 24×2 – 18 x + 40 x – 24×2 = 44 ( 0,5 điểm )
=> 22 x = 44 ( 0,5 điểm )
=> x = 2 ( 0,5 điểm )
Biến đổi được từ 9×2 – 6 x + 1 = 0
( 3 x – 1 ) 2 = 0 => x = 1/3 ( 0,5 điểm )
Xem Thêm : Toán 6 Bài 2 : Cách ghi số tự nhiên Kết nối tri thức với đời sống

Bài 3

a ) 1992 = ( 200 – 1 ) 2 = 2002 – 2. 200.1 + 12 = 40000 – 400 = 39600 ( 0,5 điểm )
b ) 47.53 = ( 50 – 3 ) ( 50 + 3 ) = 502 – 32 = 2500 – 9 = 2491 ( 0,5 điểm )
c ) 572 + 114.43 + 432
= 572 + 114.43 + 432
= ( 57 + 43 ) 2 = 1002 = 10000 ( 0,5 điểm )
d ) 5434 – ( 152 – 1 ) ( 152 + 1 ) = 5434 – ( 154 – 12 ) = 154 _ 154 + 12 = 1 ( 0,5 điểm )

Bài 4

Vẽ đúng hình ( 0,5 điểm )

a ) Ta có : vuông cân tại A nên : Ngân Hàng Á Châu = ABC = 45 o
Ta có : vuông cân tại B nên : BCD = BDC = 45 o
⇒ ABC = BCD = 45 o mà hai góc ở vị trí so le trong
⇒ AB / / CD
⇒ Tứ giác ABDC là hình thang ( 1,0 điểm )

⇒ Hình thang ABDC là hình thang vuông ( 0,5 điểm )
b ) Dựa vào định lý pytago tính được BC = ( 0,5 điểm )
Dựa vào định lý pytago tính được CD = 10 cm ( 0,5 điểm )

Bài 5

( 0,5 điểm )
( 0,5 điểm )

… … … … … … … … … … … … … … ..

Tải tài liệu để xem thêm mẫu đề Toán lớp 8

Nguồn: https://dvn.com.vn/
Danh mục: Các Lớp Học

ADVERTISEMENT
Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 – 2021, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 là tài liệu tìm hiểu thêm nhằm mục đích giúp những em học

Tài Liệu Học Thi xin gửi đến quý thầy cô giáo và các bạn học sinh Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8. Đây là đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8 nhằm đánh giá chất lượng đầu vào của học sinh và tuyển chọn học sinh giỏi.

Bạn Đang Xem : Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 – 2021
Hy vọng đây là tài liệu hữu dụng giúp những em học viên ôn tập và củng cố lại kiến thức và kỹ năng môn Toán sẵn sàng chuẩn bị cho bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8, đồng thời là tài liệu để quý thầy cô giáo tìm hiểu thêm ship hàng cho việc biên soạn đề thi. Sau đây là nội dung chi tiết cụ thể, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải tài liệu tại đây .

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán

ĐỀ SỐ 1

UBND THỊ XÃ …………
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN 8
Năm học: 20… – 20…
Thời gian làm bài: 60 phút.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hai đa thức:

 1. Tính ;
 2. Tính và

Câu 2 (2,0 điểm). Rút gọn biểu thức:

a )
b )

Câu 3 (2,0 điểm).

Tìm x, y, z, biết : và

Câu 4 (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3 cm, AC = 4 cm. Gọi AM là đường trung tuyến của tam giác, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD .

 1. Tính BC.
 2. Chứng minh AB = CD, AB // CD.
 3. Gọi H là trung điểm của BM, trên đường thẳng AH lấy điểm E sao cho AH = HE, CE cắt AD tại F. Chứng minh F là trung điểm của CE.

Câu 5 (1,0 điểm).

Tìm nghiệm của đa thức

Hướng dẫn chấm Đề số 1

Ủy Ban Nhân Dân THỊ XÃ … … …

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN 8
Năm học: 20.. – 20..
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

Câu 1 (2,0đ)

a) (1,0đ)
b) (0,5đ)
(0,5đ)

Câu 2 (2,0đ)

a) (1,0đ)
b ) (1,0đ)

Câu 3 (2,0đ)

Từ (0,5đ)
(1,0đ)
(0,5đ)

Câu 4 (3,0đ)

(0,25đ)
a) Tính được BC = 5cm (0,75đ)
b) Chứng minh  (0,5đ)
Chứng minh AB//CD (0,5đ)
 
Chứng minh EM = CD, EM // CD (0,5đ)
Chứng minh (0,5đ)

Câu 5 (1,0đ)

Ta có (0,5đ)
Vì với mọi giá trị của x nên với mọi giá trị của x ⇒ Đa thức f(x) không có nghiệm. (0,5đ)

ĐỀ SỐ 2

PHÒNG GD&ĐT………

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn Toán – LỚP 8

Thời gian: 90 phút
(không tính thời gian phát đề)

Bài 1. (2.5 điểm) Làm tính nhân:

a ) 2 x ( x2 – 3 x + 5 )
b ) ( x – 2 ) ( x + 2 )
Xem Thêm : Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh – Lần 4 ( Có đấp án )c ) ( x + 2 y ) 2

Bài 2: ( 2.0 điểm) Tìm x, biết:

a ) 6 x ( 4 x – 3 ) + 8 x ( 5 – 3 x ) = 44
b ) 9×2 – 6 x + 1 = 0

Bài 3: (2.0 điểm) Tính nhanh giá trị mỗi biểu thức sau:

a ) 1992
b ) 53

c) 572 + 114.43 + 432

5434 – ( 152 – 1 ) ( 152 + 1 )

Bài 4. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A, vẽ BD vuông góc với BC sao cho BD = CB.

a ) Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao ?
b ) Biết AB = 5 cm. Tính CD .

Bài 5. (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức: xn – 2 (x2 + 2y2) – y2(2xn – 2 + yn – 2)

Đáp án và biểu điểm Đề số 2

Bài 1

a ) 2 x ( x2 – 3 x + 5 ) = 2×3 – 6×2 + 10 x ( 0,5 điểm )
b ) ( x – 2 ) ( x + 2 ) = x2 – 2 x + 2 x – 4 = x2 – 4 ( 0,5 điểm )

c) (x + 2y)2 = x2 + 2.x.2y + (2y)2
  = x2 + 4xy + 4y2 (1,0 điểm)

Bài 2

6 x ( 4 x – 3 ) + 8 x ( 5 – 3 x ) = 44
=> 24×2 – 18 x + 40 x – 24×2 = 44 ( 0,5 điểm )
=> 22 x = 44 ( 0,5 điểm )
=> x = 2 ( 0,5 điểm )
Biến đổi được từ 9×2 – 6 x + 1 = 0
( 3 x – 1 ) 2 = 0 => x = 1/3 ( 0,5 điểm )
Xem Thêm : Toán 6 Bài 2 : Cách ghi số tự nhiên Kết nối tri thức với đời sống

Bài 3

a ) 1992 = ( 200 – 1 ) 2 = 2002 – 2. 200.1 + 12 = 40000 – 400 = 39600 ( 0,5 điểm )
b ) 47.53 = ( 50 – 3 ) ( 50 + 3 ) = 502 – 32 = 2500 – 9 = 2491 ( 0,5 điểm )
c ) 572 + 114.43 + 432
= 572 + 114.43 + 432
= ( 57 + 43 ) 2 = 1002 = 10000 ( 0,5 điểm )
d ) 5434 – ( 152 – 1 ) ( 152 + 1 ) = 5434 – ( 154 – 12 ) = 154 _ 154 + 12 = 1 ( 0,5 điểm )

Bài 4

Vẽ đúng hình ( 0,5 điểm )

a ) Ta có : vuông cân tại A nên : Ngân Hàng Á Châu = ABC = 45 o
Ta có : vuông cân tại B nên : BCD = BDC = 45 o
⇒ ABC = BCD = 45 o mà hai góc ở vị trí so le trong
⇒ AB / / CD
⇒ Tứ giác ABDC là hình thang ( 1,0 điểm )

⇒ Hình thang ABDC là hình thang vuông ( 0,5 điểm )
b ) Dựa vào định lý pytago tính được BC = ( 0,5 điểm )
Dựa vào định lý pytago tính được CD = 10 cm ( 0,5 điểm )

Bài 5

( 0,5 điểm )
( 0,5 điểm )

… … … … … … … … … … … … … … ..

Tải tài liệu để xem thêm mẫu đề Toán lớp 8

Nguồn: https://dvn.com.vn/
Danh mục: Các Lớp Học

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 – 2021, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 là tài liệu tìm hiểu thêm nhằm mục đích giúp những em học

Tài Liệu Học Thi xin gửi đến quý thầy cô giáo và các bạn học sinh Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8. Đây là đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8 nhằm đánh giá chất lượng đầu vào của học sinh và tuyển chọn học sinh giỏi.

Bạn Đang Xem : Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 – 2021
Hy vọng đây là tài liệu hữu dụng giúp những em học viên ôn tập và củng cố lại kiến thức và kỹ năng môn Toán chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8, đồng thời là tài liệu để quý thầy cô giáo tìm hiểu thêm ship hàng cho việc biên soạn đề thi. Sau đây là nội dung chi tiết cụ thể, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải tài liệu tại đây .

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán

ĐỀ SỐ 1

UBND THỊ XÃ …………
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN 8
Năm học: 20… – 20…
Thời gian làm bài: 60 phút.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hai đa thức:

 1. Tính ;
 2. Tính và

Câu 2 (2,0 điểm). Rút gọn biểu thức:

a )
b )

Câu 3 (2,0 điểm).

Tìm x, y, z, biết : và

Câu 4 (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3 cm, AC = 4 cm. Gọi AM là đường trung tuyến của tam giác, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD .

 1. Tính BC.
 2. Chứng minh AB = CD, AB // CD.
 3. Gọi H là trung điểm của BM, trên đường thẳng AH lấy điểm E sao cho AH = HE, CE cắt AD tại F. Chứng minh F là trung điểm của CE.

Câu 5 (1,0 điểm).

Tìm nghiệm của đa thức

Hướng dẫn chấm Đề số 1

Ủy Ban Nhân Dân THỊ XÃ … … …

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN 8
Năm học: 20.. – 20..
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

Câu 1 (2,0đ)

a) (1,0đ)
b) (0,5đ)
(0,5đ)

Câu 2 (2,0đ)

a) (1,0đ)
b ) (1,0đ)

Câu 3 (2,0đ)

Từ (0,5đ)
(1,0đ)
(0,5đ)

Câu 4 (3,0đ)

(0,25đ)
a) Tính được BC = 5cm (0,75đ)
b) Chứng minh  (0,5đ)
Chứng minh AB//CD (0,5đ)
 
Chứng minh EM = CD, EM // CD (0,5đ)
Chứng minh (0,5đ)

Câu 5 (1,0đ)

Ta có (0,5đ)
Vì với mọi giá trị của x nên với mọi giá trị của x ⇒ Đa thức f(x) không có nghiệm. (0,5đ)

ĐỀ SỐ 2

PHÒNG GD&ĐT………

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn Toán – LỚP 8

Thời gian: 90 phút
(không tính thời gian phát đề)

Bài 1. (2.5 điểm) Làm tính nhân:

a ) 2 x ( x2 – 3 x + 5 )
b ) ( x – 2 ) ( x + 2 )
Xem Thêm : Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh – Lần 4 ( Có đấp án )c ) ( x + 2 y ) 2

Bài 2: ( 2.0 điểm) Tìm x, biết:

a ) 6 x ( 4 x – 3 ) + 8 x ( 5 – 3 x ) = 44
b ) 9×2 – 6 x + 1 = 0

Bài 3: (2.0 điểm) Tính nhanh giá trị mỗi biểu thức sau:

a ) 1992
b ) 53
c ) 572 + 114.43 + 432
5434 – ( 152 – 1 ) ( 152 + 1 )

Bài 4. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A, vẽ BD vuông góc với BC sao cho BD = CB.

a ) Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao ?
b ) Biết AB = 5 cm. Tính CD .

Bài 5. (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức: xn – 2 (x2 + 2y2) – y2(2xn – 2 + yn – 2)

Đáp án và biểu điểm Đề số 2

Bài 1

a ) 2 x ( x2 – 3 x + 5 ) = 2×3 – 6×2 + 10 x ( 0,5 điểm )
b ) ( x – 2 ) ( x + 2 ) = x2 – 2 x + 2 x – 4 = x2 – 4 ( 0,5 điểm )

c) (x + 2y)2 = x2 + 2.x.2y + (2y)2
  = x2 + 4xy + 4y2 (1,0 điểm)

Bài 2

6 x ( 4 x – 3 ) + 8 x ( 5 – 3 x ) = 44
=> 24×2 – 18 x + 40 x – 24×2 = 44 ( 0,5 điểm )
=> 22 x = 44 ( 0,5 điểm )
=> x = 2 ( 0,5 điểm )
Biến đổi được từ 9×2 – 6 x + 1 = 0
( 3 x – 1 ) 2 = 0 => x = 1/3 ( 0,5 điểm )
Xem Thêm : Toán 6 Bài 2 : Cách ghi số tự nhiên Kết nối tri thức với đời sống

Bài 3

a ) 1992 = ( 200 – 1 ) 2 = 2002 – 2. 200.1 + 12 = 40000 – 400 = 39600 ( 0,5 điểm )
b ) 47.53 = ( 50 – 3 ) ( 50 + 3 ) = 502 – 32 = 2500 – 9 = 2491 ( 0,5 điểm )
c ) 572 + 114.43 + 432
= 572 + 114.43 + 432
= ( 57 + 43 ) 2 = 1002 = 10000 ( 0,5 điểm )
d ) 5434 – ( 152 – 1 ) ( 152 + 1 ) = 5434 – ( 154 – 12 ) = 154 _ 154 + 12 = 1 ( 0,5 điểm )

Bài 4

Vẽ đúng hình ( 0,5 điểm )

a ) Ta có : vuông cân tại A nên : Ngân Hàng Á Châu = ABC = 45 o
Ta có : vuông cân tại B nên : BCD = BDC = 45 o
⇒ ABC = BCD = 45 o mà hai góc ở vị trí so le trong
⇒ AB / / CD
⇒ Tứ giác ABDC là hình thang ( 1,0 điểm )

⇒ Hình thang ABDC là hình thang vuông ( 0,5 điểm )
b ) Dựa vào định lý pytago tính được BC = ( 0,5 điểm )
Dựa vào định lý pytago tính được CD = 10 cm ( 0,5 điểm )

Bài 5

( 0,5 điểm )
( 0,5 điểm )

 

… … … … … … … … … … … … … … ..

Tải tài liệu để xem thêm mẫu đề Toán lớp 8

Nguồn: https://dvn.com.vn/
Danh mục: Các Lớp Học

Source: https://dvn.com.vn/
Category : Bản Tin DVN

Alternate Text Gọi ngay