Công thức tính giá thành đơn vị sản phẩm hiện nay

Công thức tính giá thành đơn vị sản phẩm hiện nay

Công thức tính giá thành đơn vị sản phẩm có thể thay đổi tùy vào loại hình kinh doanh và ngành nghề. Tuy nhiên, dưới đây là một công thức chung để tính giá thành đơn vị sản phẩm:

Giá thành đơn vị sản phẩm = Tổng chi phí sản xuất / Số lượng sản phẩm đã sản xuất

Các bước cụ thể để tính giá thành đơn vị sản phẩm bao gồm:

Bước 1: Xác định Tổng chi phí sản xuất:

  • Tổng chi phí sản xuất bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc sản xuất sản phẩm. Điều này bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy móc và thiết bị, chi phí quản lý, chi phí vận chuyển, và các chi phí khác liên quan đến sản xuất sản phẩm.

Bước 2: Xác định Số lượng sản phẩm đã sản xuất:

  • Đây là số lượng sản phẩm đã được sản xuất trong một đợt sản xuất cụ thể hoặc trong một khoảng thời gian nhất định.

Bước 3: Áp dụng công thức để tính giá thành đơn vị sản phẩm:

  • Chia tổng chi phí sản xuất (từ Bước 1) cho số lượng sản phẩm đã sản xuất (từ Bước 2) để tính toán giá thành đơn vị sản phẩm.

Lưu ý rằng công thức trên chỉ cung cấp một cách chung để tính giá thành đơn vị sản phẩm. Trong thực tế, việc tính giá thành có thể phức tạp hơn nhiều, đặc biệt khi có nhiều yếu tố và chi phí phụ thuộc vào sản phẩm và quá trình sản xuất. Do đó, trong môi trường kinh doanh thực tế, nên cân nhắc tìm hiểu kỹ hơn về cách tính giá thành đáng tin cậy và phù hợp với ngành nghề của bạn.

Tính giá tiền đơn vị chức năng sản phẩm được xem là một việc làm vô cùng quan trọng trong những doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ. Mỗi doanh nghiệp muốn làm tốt công tác làm việc quản trị ngân sách thì phải có những công thức tính giá tiền sản phẩm chuẩn xác và tương thích. Nội dung bài viết sẽ đề cập chi tiết cụ thể đến những giải pháp tính giá tiền sản phẩm thường được vận dụng trong những doanh nghiệp lúc bấy giờ .

Những điều cơ bản cần biết về giá tiền sản phẩm

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành.

Hay nói cách khác, giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kể ở kỳ nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ.

– Xét theo thời gian và nguồn số liệu để tính giá tiền gồm có :
+ Giá thành kế hoạch
+ Giá thành định mức
+ Giá thành trong thực tiễn
– Theo khoanh vùng phạm vi ngân sách phát sinh :
+ Giá thành sản xuất
+ Giá thành tiêu thụ

Các giải pháp tính giá tiền sản phẩm

Tính giá tiền theo phương pháp định mức

  • Điều kiện vận dụng :

+ Doanh nghiệp có quy trình tiến độ sản xuất không thay đổi
+ Doanh nghiệp đã thiết kế xây dựng và quản trị được định mức
+ Trình độ tổ chức triển khai và tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá tiền của kế toán viên tương đối vững .

  • Nội dung của giải pháp :

+ Căn cứ vào định mức kinh tế tài chính kỹ thuật hiện hành và dự trù chi phí sản xuất chung để xác lập giá thành định mức .
+ Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất trong khoanh vùng phạm vi định mức được cho phép và số thoát ly so với định mức .

  • Công thức xác lập :

Giá thành thực tế = Giá thành định mức +(–) Chênh lệch do thay đổi định mức +(–) Chênh lệch do thoát ly định mức

Tính giá tiền theo giải pháp thông số

Tính giá tiền theo chiêu thức thông số vận dụng với những doanh nghiệp mà trong một chu kỳ luân hồi sản xuất cùng sử dụng một thứ vật tư và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và ngân sách không tập hợp riêng cho từng sản phẩm .
– Xác định giá thành đơn vị chức năng sản phẩm tiêu chuẩn :

Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn = Tổng giá thành của tất cả các loại sản phẩm (Tổng số sản phẩm gốc)

– Quy đổi sản phẩm thu được của từng loại về sản phẩm tiêu chuẩn theo những thông số lao lý :

Số sản phẩm tiêu chuẩn = Số sản phẩm từng loại x Hệ số quy đổi từng loại

– Xác định giá tiền của từng loại sản phẩm :

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Số lượng sản phẩm tiêu chuẩn của từng loại x Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn

Tính giá tiền sản phẩm theo giải pháp giản đơn

Tính giá tiền theo giải pháp giản đơn hay còn gọi là chiêu thức trực tiếp này được vận dụng trong những doanh nghiệp thuộc mô hình sản xuất giản đơn, số lượng loại sản phẩm ít, sản xuất với khối lượng lớn và chu kỳ luân hồi sản xuất ngắn như những nhà máy điện, nước, những doanh nghiệp khai thác ( quặng, than, gỗ … ) .
Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất trong những doanh nghiệp này là từng loại sản phẩm hay dịch vụ .
Công thức tính giá tiền sản phẩm :

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất trong kỳ – Chi phí sản xuất kinh doanhdở dang cuối kỳ

Giá thành sản phẩm đơn chiếc = Tổng giá thành sản xuất sản phẩm (Số lượng sản phẩm hoàn thành)

Tập hợp ngân sách tính giá tiền sản phẩm

1. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ

1.1. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

  • Kế toán sử dụng thông tin tài khoản 154 ( giá thành sản xuất kinh doanh thương mại dở dang ) để tổng hợp chi phí sản xuất ship hàng cho tính giá tiền. Ngoài ra kế toán còn sử dụng những thông tin tài khoản 155,632 …
  • Sơ đồ tập hợp ngân sách :

 

1.2. Hạch toán hàng tồn dư theo giải pháp kiểm kê định kỳ

  • Kế toán sử dụng thông tin tài khoản 631 ( Giá thành sản xuất ) để tổng hợp chi phí sản xuất. Phương pháp này thường sử dụng ở những đơn vị chức năng như : ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ ( được hạch toán cụ thể theo từng hoạt động giải trí ), kinh doanh thương mại khách sạn ( theo dõi cụ thể từng hoạt động giải trí như : nhà hàng siêu thị, dịch vụ buồng nghỉ … ), ngành nông nhiệp .
  • Sơ đồ tập hợp ngân sách :

2. Đối tượng tập hợp ngân sách

2.1. Tập hợp ngân sách theo hàng loạt quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến sản xuất sản phẩm ( toàn doanh nghiệp ) .

– Áp dụng cho những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm với quá trình công nghệ tiên tiến giản đơn khép kín, tổ chức triển khai sản xuất nhiều, chu kỳ luân hồi sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục. VD : điện, nước, bánh kẹo …
– Áp dụng cho những doanh nghiệp mà trong cùng 1 quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến đồng thời tạo ra sản phẩm chính còn thu được những sản phẩm phụ. VD sản xuất đường …
– Áp dụng cho doanh nghiệp cùng quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến sử dụng 1 loại nguyên vật liệu nhưng thu được đồng thời nhiều loại Sp khác nhau. VD : xí nghiệp sản xuất hóa chất, hóa dầu .
– Áp dụng cho những doanh nghiệp trong cùng quá trình công nghệ tiên tiến Sx thu được nhóm SP cùng loại với chủng loại phẩm cấp khác nhau. VD : quần áo, chế biến chè …

2.2. Tập hợp ngân sách theo tổ, đội sản xuất hay quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến

– Áp dụng cho doanh nghiệp có tiến trình sản xuất phức tạp, liên tục, sản phẩm phải trải qua nhiều tiến trình công nghệ tiên tiến. VD : dệt, luyện kim …
– Doanh Nghiệp có quy trình tiến độ SX phức tạp kiểu song song, sản xuất đơn chiếc hàng loạt nhỏ theo đơn đặt hàng chu kỳ luân hồi sản xuất dài riêng rẽ .

2.3. Tập hợp ngân sách cho từng sản phẩm, việc làm hay đơn đặt hàng .

– Áp dụng cho những doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng, nhu yếu sản xuất riêng không liên quan gì đến nhau của từng người mua, kỳ tính giá tiền tương thích với chu kỳ luân hồi sản xuất. VD : doanh nghiệp đóng tàu .

3. Phân bổ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ

– Bên cạnh những ngân sách phát sinh xác lập trực tiếp cho từng đối tượng người tiêu dùng tập hợp ngân sách còn có những ngân sách có tương quan tới nhiều đối tượng người tiêu dùng tập hợp ngân sách. Vì vậy cần phải đưa ra những tiêu chuẩn phân chia ngân sách cho tương thích .

– Căn cứ vào hệ số phân bổ và tiêu chuẩn phân bổ sẽ tính được chi phí cần phân bổ cho từng đối tượng. Những chi phí cần phân bổ thường áp dụng là chi phí sản xuất chung, nhưng nếu các chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công có liên quan đến nhiều đối tượng cần phải phân bổ gián tiếp.

Trên đây là những gì ISOCERT muốn chia sẽ với quý bạn đọc về công thức tính giá tiền đơn vị chức năng sản phẩm trong doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc yếu tố gì trong bài viết trên, vui mừng để lại phản hồi bên dưới. Chúng tôi sẽ tích cực vấn đáp những phản hồi của những bạn. Chúc những bạn thành công xuất sắc .

Ngày update : 01-10-2021

Alternate Text Gọi ngay