Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2024 thế nào?

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2024 thế nào?

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được coi như giấy khai sinh của Doanh nghiệp. Nhưng mỗi một loại hình doanh nghiệp Giấy chứng nhận doanh nghiệp có những thông tin khác nhau. Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp thông tin cho Quí vị về Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hai thuật ngữ “ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ” và “ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ” này tuy khác nhau nhưng về giá trị pháp lý thì giống nhau cùng ghi nhận lại những thông tin về đăng ký Doanh nghiệp .

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là văn bản và  văn bản điện tử mà Cơ quan nhà nước  có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp để ghi nhận lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động sau khi đã được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tra cứu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ở đâu?

Quí vị hoàn toàn có thể tra cứu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cụ tại đường link sau :
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Khi triển khai thủ tục xây dựng doanh nghiệp, cơ quan đăng ký sẽ cấp cho doanh nghiệp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vậy, nội dung giấy chứng nhận Doanh nghiệp sẽ gồm những thông tin gì ?
– Tên Doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp
Tên công ty sẽ gồm phần chung và phần riêng, phần chung là mô hình doanh nghiệp “ Doanh nghiệp tư nhân ” ; “ Công ty Hợp danh ” ; “ Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ” ; “ Công ty CP ” và cộng phần riêng. Phần riêng là phần để phân biệt giữa Doanh nghiệp này và Doanh nghiệp khác vì vậy theo Luật pháp luật thì tên của doanh nghiệp không trùng nhau hoặc gây nhầm lẫn so với mô hình doanh nghiệp .
Khi đặt tên không ty sẽ không được thêm những ký tự đặc biệt quan trọng hoặc vi phạm lịch sử vẻ vang thuần phong mỹ tục của Nước Ta ; sử dụng một phần hoặc hàng loạt tên đơn vị chức năng của nhà nước để đặt tên trừ trường hợp khác .
Và trước khi đăng ký tên Doanh nghiệp thì Quí vị hoàn toàn có thể kiển tra trước tại Cổng thông tin Cơ sở tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp
Phần Mã số doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp sẽ sống sót cùng với công ty. Và mã số này cùng là mã số thuế của Doanh nghiệp .
– Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp
Trụ sở chính của Doanh nghiệp được đặt trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta là đại chỉ liên lạc đơn cử của Doanh nghiệp. Ngoài ra còn có số điện thoại thông minh và số Fax nếu có .
– tin tức về cá thể, tổ chức triển khai được pháp luật trong Luật Doanh nghiệp 2020
– Vốn điều lệ .

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đối với những mô hình doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty Hợp danh, công ty CP sẽ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở .
Đối với Hộ kinh doanh thì sẽ đăng ký kinh doanh tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện .
Ngoài ra Quí vị hoàn toàn có thể đăng ký kinh doanh tại Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp. Trong Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp ngoài việc Quí vị đăng ký kinh doanh còn hoàn toàn có thể xem hướng dẫn đăng kí kinh doanh với từng mô hình doanh nghiệp .

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất

Mỗi một loại hình Doanh nghiệp thì trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp sẽ có những thông tin khác nhau. Trong bài viết này Tổng đài 1900 6557 sẽ cung cấp tới Quí vị Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân và các thông tin cần có của các loại hình doanh nghiệp khác.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

………………………….

Mã số doanh nghiệp:……………………………

Đăng ký lần đầu, ngày … … tháng … … năm … … … ..

Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt : ( ghi bằng chữ in hoa ) : … … … … … .
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng quốc tế ( nếu có ) : … … … … … … … … …
Tên doanh nghiệp viết tắt ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………..

Điện thoại ( nếu có ) … … … … … … … … … … … Fax ( nếu có ) : … … … … … … … … ..
E-Mail ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … .. Website ( nếu có ) : … … … … … …

3. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên ( ghi bằng chữ in hoa ) : … .. Giới tính : … … … … … … … … … … … … ..
Sinh ngày : … .. / … .. / … … .. Dân tộc : … Quốc tịch : … … … … … … … … … … … .
Loại sách vở xác nhận cá thể :
□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân số :
□ Hộ chiếu □ Loại khác ( ghi rõ ) : … … … … … … .
Số giấy xác nhận cá thể : … … … … … … … … … … .
Ngày cấp : … .. / … .. / … … .. Nơi cấp : …. Ngày hết hạn ( nếu có ) : … .. / … .. / … … ..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Quý vị hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẫu Giấy chứng nhận đăng ký không thiếu trong file tải về dưới đây :
Download ( DOC, 60KB )
Các mô hình Doanh nghiệp khác cũng sẽ theo mẫu như vậy trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nhưng từng mô hình thì sẽ có thêm những thông tin sau :
– Đối với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ có thêm phần thông tin thành viên góp vốn : Tên thành viên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của cá thể, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức triển khai, giá trị phần vốn gióp, tỷ suất trong phần vốn góp, số chứng tỏ nhân dân so với cá thể, với tổ chức triển khai thì có thêm mã số doanh nghiệp và quyết định hành động xây dựng

Và có thêm phần thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong trường hợp công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật thì cũng phải ghi hết tất cả.

– Đối với công ty CP ngoài những thông tin đăng ký như tên, địa chỉ trụ sở có thêm những thông tin sau : Vốn điều lệ và người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty .
– Đối với công ty Hợp danh : Sẽ có thêm bảng Danh sách thành viên hợp danh : Tên thành viên hợp danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của thành viên hợp danh, quốc tịch, giá trị phần vốn góp, tỷ suất phần vốn góp, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân .

Từ những thông tin trên Luật Hoàng Phi mong rằng Quí vị có thêm được những thông tin về Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  cần thiết.

Alternate Text Gọi ngay