Chương trình Cử nhân tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN

Chương trình Cử nhân tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN

I. Học phí áp dụng cho sinh viên trúng tuyển năm 2024:

STTChương trình đào tạoHọc phí 

toàn khóa

Ghi chú
1Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ ( MET )255.000.000 đ
 • Sinh viên nộp học phí theo những đợt vào tuần đầu của mỗi học kỳ theo thông tin của HSB ;
 • Mức học phí không đổi khác trong toàn khóa học ( 4 năm ) .
 • Cử nhân Quản trị và An ninh có thể đăng kí thêm học ngoại khóa (chiều) với học phí 200 triệu đồng
2Cử nhân Marketing và Truyền thông ( MAC )235.000.000 đ
3Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài ( HAT )235.000.000 đ
4Cử nhân Quản trị và An ninh ( MAS )350.000.000 đ

II. Đóng cam kết:

1.Để hạn chế số thí sinh ảo, trong vòng 10 ngày sau khi thí sinh có kết quả ĐẠT vòng sơ tuyển (thông qua đánh giá hồ sơ và đánh giá EQ), thí sinh có quyền cam kết hay từ chối theo học tại HSB. Trường hợp thí sinh không nộp cam kết được hiểu là thí sinh không còn nguyện vọng vào học tập tại HSB.

Chương trình Cử nhân tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN

Chương trình Cử nhân tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN

Mức tiền nộp cam kết là : 20.000.000 đồng ( sẽ được khấu trừ vào học phí Học kỳ I ) .

2.Thí sinh được trả lại tiền cam kết trong các trường hợp: 

2.1Trường hợp 1

  • Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ( theo tổng hợp xét tuyển ) hoặc điểm thi Đánh giá năng lượng ( ĐGNL ) do ĐHQGHN tổ chức triển khai không đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng vào do ĐHQGHN và HSB pháp luật. Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào cụ thể theo bảng dưới
STTChương trình đào tạoNgưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Điểm thi tốt nghiệp THPTĐiểm thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức
1Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ ( MET )1980

2Cử nhân Marketing và Truyền thông ( MAC )1980
3Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài ( HAT )1880
4Cử nhân Quản trị và An ninh ( MAS )2290

2.2 Trường hợp 2

Thí sinh không đủ sức khỏe thể chất để theo học có xác nhận của Bệnh viện hoặc cơ sở y tế của Nhà nước cấp huyện trở lên .

2.3 Trường hợp 3

Các trường hợp đặc biệt quan trọng khác do Ban giám hiệu quyết định hành động .

III. Học bổng:

1.Tài trợ học bổng toàn phần có điều kiện: 100% học phí (trả lại học phí cho Quỹ Học bổng HSB trong vòng 10 năm kể từ khi ra trường theo hợp đồng ký kết với HSB)

Áp dụng cho sinh viên có thực trạng khó khăn vất vả, nhưng học giỏi và phân phối đủ những điều kiện kèm theo sau :

 • Có xác nhận của địa phương về thực trạng mái ấm gia đình khó khăn vất vả ;
 • Là học viên giỏi, có điểm trung bình học lực những môn 3 năm trung học phổ thông theo tổng hợp xét tuyển : từ 8,5 trở lên .
 • Điểm tổng hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 26/30 điểm ( không môn nào dưới 7 ) hoặc điểm thi kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức triển khai đạt từ 120 / 150 điểm .
 • Điều kiện duy trì học bổng : Điểm trung bình những kỳ trong suốt quy trình học tại HSB đạt từ 3.0 / 4.0 trở lên và điểm rèn luyện loại Tốt trở lên ( tương tự tiêu chuẩn Học bổng loại Khá, địa thế căn cứ Quy định trong thời điểm tạm thời về quản trị và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc Gia Hà Nội ) .

2. Học bổng theo kỳ:

 • Tổng quỹ học bổng theo kỳ : 600.000.000 đ / năm học .
 • Áp dụng cho sinh viên xuất sắc đạt điểm trung bình học kỳ 3.0 / 4.0 trở lên và điểm rèn luyện loại Tốt trở lên .
 • Xét học bổng 1 năm 2 lần, sinh viên có thành tích được xét học bổng từ cao xuống thấp cho đến hết quỹ học bổng đã được phê duyệt trong kỳ .

3. Các khoản Nhà trường thu hộ theo quy định của Nhà nước và các đơn vị cung cấp dịch vụ:

Alternate Text Gọi ngay