🔆Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Là Gì? Đặc Điểm Của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh

🔆Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Là Gì? Đặc Điểm Của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh

⚜️Hợp đồng hợp tác kinh doanh là một loại hợp đồng phổ biến, thường gặp trong hoạt động kinh doanh của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Vậy hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì? Đặc điểm của loại hợp đồng này thế nào? Hãy cùng EFY-eCONTRACT tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

Bạn đang đọc: 🔆Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Là Gì? Đặc Điểm Của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh

 

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì ?

 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh hay hợp đồng BCC được lao lý rõ ràng trong Luật đầu tư 2020. Đây cũng là một loại hợp đồng hợp tác, được lao lý tại bộ luật dân sự năm ngoái. Theo lao lý của bộ luật dân sự, hợp đồng hợp tác được hiểu là sự thỏa thuận hợp tác giữa những cá thể / pháp nhân về việc hợp tác, góp gia tài / nhân lực … để sản xuất, kinh doanh. Trong việc hợp tác này, những bên sẽ cùng hưởng lợi và cùng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm. Hợp đồng hợp tác sẽ phải lập thành văn bản .
Cũng theo pháp luật tại Luật góp vốn đầu tư 2020, hợp đồng hợp tác kinh doanh được lao lý là “ hợp đồng được ký giữa những nhà đầu tư nhằm mục đích hợp tác kinh doanh phân loại doanh thu, phân loại mẫu sản phẩm mà không xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính ” .
Như vậy, hoàn toàn có thể hiểu, hợp đồng hợp tác là gì ? Hợp đồng hợp tác kinh doanh là một hình thức góp vốn đầu tư được pháp lý lao lý, trên cơ sở những bên cùng góp vốn, cùng tham gia quản trị, cùng chịu rủi ro đáng tiếc, cùng hưởng hiệu quả thu được. Tuy nhiên, việc hợp tác kinh doanh sẽ không xây dựng một pháp nhân nào .

Chủ thể của hợp đồng hợp tác kinh doanh hoàn toàn có thể là cá thể, pháp nhân trong và ngoài nước

 

2. Chủ thể của hợp đồng hợp tác kinh doanh

 

Sau khi đã khám phá hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì, chủ thể của hợp đồng là yếu tố được rất nhiều người chăm sóc. Theo pháp luật hiện hành, chủ thể của hợp đồng BCC hoàn toàn có thể là những nhà đầu tư trong và ngoài nước .
Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoàn toàn có thể có 2 hoặc nhiều bên chủ thể, phụ thuộc vào vào số lượng đại diện thay mặt muốn tham gia hợp tác kinh doanh. Các chủ thể khi tham gia vào hợp đồng BCC sẽ là những bên trực tiếp triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được ghi trong hợp đồng .
Theo lao lý tại luật góp vốn đầu tư 2020, nhà đầu tư, không phân biệt quốc tịch, hoàn toàn có thể trở thành chủ thể của hợp đồng BCC gồm có :
– Tổ chức / cá thể thực thi góp vốn đầu tư, kinh doanh. Gồm những nhà đầu tư trong / ngoài nước và những tổ chức triển khai có vốn góp vốn đầu tư từ quốc tế .
– Cá nhân có quốc tịch quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế được xây dựng theo luật nước thường trực và đang triển khai góp vốn đầu tư tại Nước Ta .
– Cá nhân có quốc tịch Nước Ta, tổ chức triển khai không có vốn quốc tế .
Từ những lao lý trên và sau khi khám phá hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì, hoàn toàn có thể thấy, chủ thể của hợp đồng BCC hoàn toàn có thể là mọi tổ chức triển khai / cá thể trong và ngoài nước .

 

3. Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh

 

Bên cạnh hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì, những đơn vị chức năng cũng cần chú ý quan tâm tới đặc thù của loại hợp đồng này, để phân biệt với những loại hợp đồng dân sự khác. Hợp đồng BCC cũng là một loại hợp đồng dân sự. Vì thế, hợp đồng này cũng có không thiếu những đặc thù của hợp đồng dân sự. Cụ thể, những đặc thù của hợp đồng hợp tác kinh doanh gồm có :
– Đối tượng của hợp đồng hợp tác kinh doanh là những thỏa thuận hợp tác, cam kết dành cho cả 2 bên .
– Hợp đồng phải được lập thành văn bản. Đây là địa thế căn cứ pháp lý để xác lập quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên chủ thể. Hợp đồng phải được lập thành văn bản thì mới có hiệu lực hiện hành .
– Sau khi hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành, những bên phải tuân thủ, triển khai đúng những lao lý được thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng BCC.
– Trong quy trình hợp tác, những bên phải góp vốn, góp gia tài để triển khai thỏa thuận hợp tác bắt đầu. Trong quy trình triển khai hợp đồng, những bên sẽ được hưởng doanh thu theo thỏa thuận hợp tác khởi đầu. Nếu phát sinh lỗ, số tiền lỗ sẽ do những bên gánh chịu, dựa theo khoanh vùng phạm vi góp phần gia tài .
– Hợp đồng BCC là một loại hợp đồng song vụ .
– Các chủ thể trong hợp đồng BCC sẽ sống sót độc lập, không cần thành lập pháp nhân chung trong quy trình hợp tác. Điều này đồng nghĩa tương quan với việc, những bên sẽ hoạt động giải trí độc lập theo vốn góp vốn đầu tư bắt đầu của mình, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với hoạt động giải trí kinh doanh của mình .

 

4. Phân loại hợp đồng hợp tác kinh doanh

 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh được chia thành nhiều loại, dựa theo phương pháp phân loại doanh thu và pháp luật về kế toán. Cụ thể :
– Theo hình thức phân loại doanh thu :
+ Hợp đồng thỏa thuận hợp tác chia lệch giá, mẫu sản phẩm trước thuế

+ Hợp đồng thỏa thuận chia lợi nhuận sau thuế.

– Theo pháp luật về luật kế toán :
+ Hợp đồng hợp tác theo hình thức gia tài đồng trấn áp. Tài sản do những bên tham gia hợp tác kinh doanh đồng kiểm, triển khai những mục tiêu mang lại doanh thu, giá trị của hợp đồng. Tài sản đồng kiểm sẽ được biểu lộ trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính ( ghi phần gia tài được hưởng ) .
+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức hoạt động giải trí kinh doanh đồng trấn áp. Với loại hợp đồng này, những bên cũng sẽ không xây dựng cơ sở kinh doanh mới. Theo thỏa thuận hợp tác của hợp đồng, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên sẽ do những chủ thể thỏa thuận hợp tác .
Ngoài ra, theo chủ thể, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoàn toàn có thể được chia thành hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 2 cá thể, hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá thể và pháp nhân …

Hợp đồng hợp tác kinh doanh được chia thành nhiều loại

 

5. Nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

 

Sau khi khám phá hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì, nội dung của hợp đồng BCC cũng là yếu tố được chăm sóc số 1. Cũng như những loại hợp đồng dân sự khác, hợp đồng hợp tác kinh doanh cũng có 1 số ít nội dung cơ bản như :
– Chủ thể tham gia hợp đồng : Tên, địa chỉ, tên người đại diện thay mặt theo pháp lý ( so với pháp nhân )
– Đối tượng của hợp đồng
– Mục tiêu, khoanh vùng phạm vi của hoạt động giải trí hợp tác
– Phần góp vốn của những bên tham gia hợp tác, thỏa thuận hợp tác về việc phân loại hiệu quả góp vốn đầu tư, kinh doanh .
– Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia hợp đồng hợp tác .
– Tiến độ, thời hạn thực thi hợp đồng
– Hình thức xử lý tranh chấp khi có vi phạm, tranh chấp
– Nội dung về sửa đổi, chuyển nhượng ủy quyền hoặc chấm hết hợp đồng .
Hy vọng qua bài viết trên đây, bạn đã hiểu hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì. Đây là một loại hợp đồng phổ cập, được pháp lý pháp luật rõ ràng. Vì thế, những bên chủ thể khi tham gia giao kết cần quan tâm những lao lý để triển khai đúng, tránh trường hợp hợp đồng vô hiệu .

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://dvn.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được tương hỗ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc – (Ms Hằng): 0912 656 142 / (Ms Dương): 0914 975 209

KV Miền Nam – (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT – Bỏ ký tay, thay ký số

MinhNH

Source: https://dvn.com.vn
Category: Kinh Doanh

Alternate Text Gọi ngay